PRETSVARA DAKŠU IEKRĀVĒJA IEGĀDE ZAAO 2018/15/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/15/m

4.

CPV klasifikators

42418000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

PRETSVARA DAKŠU IEKRĀVĒJA IEGĀDE

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, Daibe, Cieto sadzīves atkritumu poligons „Daibe”

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 13.08.2018.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

1 6 nedēļas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 10.08.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 13.08.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 02.08.2018.