Pazemes atkritumu savākšanas sistēmu – universālo konteineru atkritumu savākšanai piegāde ZAAO 2016/26/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/26/m

4.

CPV klasifikators

34928480-6

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Pazemes atkritumu savākšanas sistēmu – universālo konteineru atkritumu savākšanai piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 27.07.2016. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

1 mēnesis

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 26.07.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 27.07.2016. laikā no plkst. 8.00 līdz 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā


Paziņojuma publicēšanas datums: 14.07.2016.