Maisu piegāde ZAAO 2018/22/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 64281250        
Fakss 64281251        

2.

Kontaktpersona

Nestandarta atkritumu savākšanas nodaļas vadītāja Anna Kovaļova, tālr.28626523

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/22/m

4.

CPV klasifikators

18930000-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Maisu piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Dzelzceļa iela 5, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 14.12.2018. plkst. 9:00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma izpildes termiņš

30 dienas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 11.12.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 14.12.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 03.12.2018.