Īsziņu (SMS) nosūtīšana SIA „ZAAO” klientiem ZAAO 2016/29/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

IT daļas vadītājs – Uldis Zariņš, mob.tel.:26133328

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/29/m

4.

CPV klasifikators

64200000-8

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Īsziņu (SMS) nosūtīšana SIA „ZAAO” klientiem

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 13.09.2016.plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

12 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 12.09.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 13.09.2016. laikā no plkst. 8.00 līdz  9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma publicēšanas datums: 02.09.2016.