Datortehnikas un datortīklu servisa apkalpošana un remonts ZAAO 2016/27/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

IT daļas vadītājs – Uldis Zariņš, mob.tel.:26133328

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/27/m

4.

CPV klasifikators

50300000-8

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Datortehnikas un datortīklu servisa apkalpošana un remonts

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 08.08.2016.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

24 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 05.08.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 08.08.2016. laikā no plkst. 8.00 –  9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 27.07.2016.