Darba apģērba un apavu piegāde 2018/10/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/10/m

4.

CPV klasifikators

18100000-0

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Darba apģērba un apavu piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera vai Mūrmuižas iela 15, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 03.05.2018. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

36 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 02.05.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 03.05.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 20.04.2018.