CSA poligona “Daibe” 1. rekultivētās atkritumu krātuves infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas darbi ZAAO 2018/19/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/19/m

4.

CPV klasifikators

71300000-1

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

CSA poligona “Daibe” 1. rekultivētās atkritumu krātuves infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas darbi

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons “Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 03.09.2018.plkst. 9.30, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

8 nedēļas

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 31.08.2018. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 03.09.2018. laikā no plkst. 8.00 – 9.30 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 23.08.2018.