Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu piegāde ZAAO 2016/28/m

 SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste – Laura Jegorova, mob.tel.:29334469

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/28/m

4.

CPV klasifikators

50310000-1

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu piegāde

 

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 13.09.2016.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

24 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 12.09.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 13.09.2016. laikā no plkst. 8.00 līdz  9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma publicēšanas datums: 02.09.2016.