Biroja preču piegāde ZAAO 2016/22/m

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Attīstības daļas vadītāja – Ingrīda Gubernatorova

mob.tel: 26537816

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/22/m

4.

CPV klasifikators

30192000-1

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Biroja preču piegāde

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 un pēc nepieciešamības

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 05.07.2016. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas iela 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

24 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 04.07.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 05.07.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 21.06.2016.