ZAAO kolektīvs piedalās Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienā