Raganas daudzdzīvokļu māju kvartālos izbūvēti pazemes konteineru laukumi