Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

No iedzīvotājiem savā darbības reģionā ZAAO savāc nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma bez maksas. Transporta pakalpojuma maksa ir 4,60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. 

Nolietotu sadzīves elektrotehniku var nogādāt arī uz EKO laukumiem.