Iespējas ar SMS

Bezmaksas SMS pakalpojumi ZAAO klientiem:

Atgādinājuma SMS

Lai atgādinātu par plānoto atkritumu konteineru iztukšošanas dienu, papildus nosūtītajiem atkritumu izvešanas kalendāriem, SIA "ZAAO" (ZAAO) par konteinera izvešanu var atgādināt nosūtot klientam bezmaksas SMS.

Lai pieteiktos pakalpojumam:

  • nosūtiet īsziņu ar savu līguma numuru uz mobilā tālruņa numuru 20258550.
  • piesakiet pakalpojumu ZAAO mājas lapā www.zaao.lv klientu norēķinu sistēmā klientiem.zaao.lv/public

Lai atteiktos no pakalpojuma:

  • nosūtiet īsziņu - STOP SMS un savu līguma numuru uz mobilā tālruņa numuru 20258550.

Papildus konteineru izvešana vai atteikšana ar SMS

Iespēja pieteikt papildus konteineru izvešanu vai atteikt konteinera izvešanu, sūtot īsziņu. Īsziņā obligāti jānorāda sava līguma numurs! Šīs īsziņas tiek apkalpotas tikai biroja darba laikā!

Lai pieteiktu papildu konteinera izvešanu:

  • nosūtiet SMS (par standarta īsziņas cenu) uz mobilā tālruņa numuru 20258550 ar tekstu PIETEIKT PAPILDUS IZVESANU (datums), norādot līguma numuru un pilnu adresi. Pēc īsziņas saņemšanas par papildus konteinera izvešanu, darba dienā, darba laikā klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar īsziņas sūtītāju, lai precizētu, kad ir iespējama papildus konteinera tukšošana norādītajā adresē.

Ja konteiners nav pilns, izvešanu var atteikt:

  • nosūtot SMS uz numuru 20258550 ar tekstu ATTEIKT IZVESANU (datums), norādot līguma numuru un pilnu adresi. Atteikumi ar īsziņas starpniecību tiek apstrādāti tikai biroja darba laikā!