Atkritumu noglabāšana

Pēc pirmās atkritumu noglabāšanas krātuves pilnīgas piepildīšanas, ir veikta pirmās krātuves rekultivācija. Pēc atkritumu kārtas izlīdzināšanas, ir pārklāts 0,5 metru biezs pretfiltrācijas slānis, ar filtrācijas koeficientu 10-9 m/s, 0,5 m bieza drenāžas kārta ar filtrācijas koeficientu 10-3 m/s, kā arī 0,2 m auglīgās grunts slānis.

 

Pirmās atkritumu noglabāšanas krātuves I kārtas rekultivācijas darbi ir pabeigti 2014. gada vasarā. Pirmās atkritumu krātuves platība 3,14 ha, un kopējā ietilpība 385 000 m³.

 

Kopš 2014. gada 1. janvāra atkritumu noglabāšana notiek otrajā atkritumu noglabāšanas krātuvē. Tās platība ir 3,42 ha un kopējā otrās krātuves aprēķinātā ietilpība ir 540 000 m³.

 

Pirmā krātuve

Otrā krātuve