Akcijā "Sper EKO soli" piedalās klients, kurš nodevis nolietotu elektrotehniku (EEIA)