2019.gada janvārī kopīgu vides izglītības programmu īstenošanai ZAAO noslēdza sadarbības līgumu ar