Lielā Talka

Gadījumos, kad Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādāšana poligonā netiek veikta ar ZAAO transportu, transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot poligonā, jāuzrāda atkritumu apraksta veidlapa, kas apzīmogota ar pašvaldības zīmogu. Atkritumu apraksts ir kā pierādījums faktam, ka poligonā ievestie atkritumi ir tikuši savākti Lielās Talkas ietvaros. Veidlapa.

*Veidlapa jāizdrukā un jāaizpilda 2 eksemplāros. Viens paliks poligonā, otrs - pašvaldībai.