Biežāk uzdotie jautājumi

Kad šķirošanas konteineri pie privātmājām būs pieejami pagastos?

Pirmajā individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma ieviešanas posmā ZAAO ar tehniskiem un finansiāliem resursiem var nodrošināt pakalpojumu sešās lielākajās pilsētu teritorijās savā darbības reģionā, kur ir visblīvākais privātmāju kopums. Degvielas cenas būtiskais kritums tiešā veidā ietekmē otreiz pārstrādājamo materiālu iepirkšanas cenas, diemžēl tas liedz individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu šobrīd attīst mazāk apdzīvotās teritorijās un to nodrošināt bez maksas. Uzlabojoties iepriekš minētājai situācijai ZAAO izvērtēs ekonomiskos rādītājus, lai nākošajā posmā piedāvātu šo pakalpojumu mazajās pilsētās. Patreiz iedzīvotājiem citos reģionos dalīto atkritumu vākšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta EKO punktos un EKO laukumos.

 

Kā rīkoties, ja nepieciešams mainīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu?

Ir vairākas iespējas, kā rīkoties:

1) sūtot informāciju uz e-pastu zaao@zaao.lv,

2) sūtot SMS (par standarta īsziņas cenu) ar vēlamajām izmaiņām konteineru tukšošanas grafikā uz Nr. 20258550, obligāti norādot līguma numuru un pilnu adresi, kur atrodas konteiners, 

3) aizpildot pieteikuma formu mājas lapā www.zaao.lv un norādot nepieciešamās izmaiņas,

4) sazinoties ar biroja darbiniekiem pa tālruni 64281250.

! Svarīgi to izdarīt ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms izvešanas datuma līdz plkst.12.00!

 

Cikos tiks iztukšots mans konteiners?

Pēc līguma nosacījumiem konteineram ir jābūt pieejamam no plkst 8:00 visas dienas garumā. Taču precīzu tukšošanas laiku noteikt nav iespējams - to var ietekmēt gan papildu darba apjoms, gan laikapstākļi, gan arī remontdarbi un citi neplānoti notikumi. Nedrīkst ņemt vērā arī iepriekš ierastās tukšošanas reizes, kas var vairākkārt sakrist vienā laikā, bet kādā citā dienā pilnīgi mainīties.

 

Vai manu konteineru tukšos arī svētkos?

Ja konteinera tukšošana, kas norādīta sadzīves atkritumu izvešanas kalendārā, iekrīt svētku dienā, tā notiks pēc plānotā grafika. Ja tomēr tukšošana nav nepieciešama, aicinām to atteikt laicīgi - iepriekšējā darba dienā līdz plkst.12.00.

 

Cik tālu ZAAO darbiniekiem ir jāiet pakaļ sadzīves atkritumu konteineram klienta adresē?

Pēc līguma nosacījumiem, pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners tukšošanas dienā no plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā, kur tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību. Klientam arī jānodrošina ZAAO transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu konteineram, kas novietots pagalmā vai slēgtā teritorijā.

 

Kur var nodot nolietotu sadzīves elektrotehniku?

ZAAO pieņem tikai neizjauktu nolietotu sadzīves elektrotehniku un tikai no sava darbības reģiona iedzīvotājiem. Vecās elektropreces bez maksas var nogādāt EKO laukumos. Pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma ZAAO darbinieki atbrauks un iznesīs sadzīves elektrotehniku no privātmājas vai dzīvokļa, tikai tai jābūt novietotai vietā, kur var piekļūt ar trasnporta ratiņiem (maksa par minēto pakalpojumu ir 3 eiro).

Par savākšanu zvanīt ZAAO speciālistiem pa tālruni 29221847 vai sūtīt pieteikuma e-pastu uz zaao@zaao.lv.

Tehniku, kas vēl lietojama, bet pašiem vairs nav nepieciešama, var nodot labdarībai, piemēram, sazinoties ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts".

 

Ko drīkst un ko nedrīkst mest šķiroto atkritumu konteineros (EKO punktos)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kur lai liek vecas mēbeles un citus liela izmēra atkritumus?

Lai atbrīvotos no mēbelēm un citiem nestandarta atkritumiem, jāizmanto lielgabarīta atkritumu savākšanas pakalpojums. Atkritumus iespējams savākt, pasūtot konteinerus vai arī savākt ar kausu. Savācot ar kausu, atkritumiem jābūt sakrautiem kaudzē brīvi piebraucamā vietā.

 

Kā lietot E-rēķinu sistēmu ZAAO mājas lapā?

Ienākot ZAAO mājas lapā, Jums parādās uzraksts "Klientiem". Uzspiežot uz ikonas, Jūs varat veikt reģistrāciju. Tālāk uzspiediet ikonu "Fiziskās personas" un reģistrācijas lodziņos ievadiet līguma numuru, kas noslēgts ar ZAAO, un personas kodu. Tad Jūs varēsit aplūkot informāciju par savu līgumu. Ja Jūs esat juridiska persona, tad, lai turpmāk saņemtu elektroniski rēķinus, Jums jāreģistrējas e- rēķinu sistēmā. Ienākot ZAAO mājas lapā, Jums parādās uzraksts "e-rēķini". Uzspiežot uz ikonas, Jūs varat veikt reģistrāciju. Reģistrācijas lodziņos jāievada līguma numurs, kas noslēgts ar ZAAO, uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods un lietotāja e-pasts, uz kuru tiks nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums, kā arī turpmākie ikmēneša paziņojumi par jauna rēķina ievietošanu un cita aktuāla informācija. Veicot reģistrāciju, ir jāievada arī lietotāja paša izvēlēta parole. Svarīgi šo paroli atcerēties, jo turpmāk tā būs jāizmanto ikreiz, kad tiks lietota ZAAO klientu datu sistēma. Papildus informāciju par klientu datu sistēmu un tās darbību var iegūt, zvanot ZAAO grāmatvežiem pa tālruni 64281250, taustiņš 2.