Sabiedrības izglītošana

SIA ZAAO vides izglītības jomā strādā kopš 2001.gada.

ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē, ZAAO piedāvā vispārēju, gan specifisku informāciju.

Vides izglītības un informāšanas aktivitātes saturs un pasniegšanas metodes ir atkarīgas no atkritumu radītāju mērķgrupām. Svarīgākās mērķgrupas ir ZAAO darbības reģiona pašvaldības, klienti, izglītības iestādes un citas interešu grupas.

Par vides izglītības aktivitātēm var sekot līdzi URDA FACEBOOK kontā.