Sabiedrības izglītošana

SIA ZAAO vides izglītības jomā strādā kopš 2001.gada.
 
ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā.
Lai mudinātu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos, veicinātu izpratni par ilgtspējīgas attīstības principus un dabas un cilvēka mijiedarbību, SIA “ZAAO” aicina skolas un pirmsskolas izglītības iestādes iesaistīties vides izglītības aktivitātēs (vides nodarbībās, ekskursijā uz RAAC “Daibe”, konkursos).
 
Vides izglītības aktivitātēm 2018./2019.mācību gadam var pieteikties ŠEIT.
Par vides izglītības aktivitātēm var sekot līdzi URDA Facebook kontā , drīzumā arī www.urda.lv.
Vairāk informācija pieejama rakstot uz izglitiba@zaao.lv vai zvanot uz +371 25459399.