Sabiedrības izglītošana

SIA ZAAO vides izglītības jomā strādā kopš 2001.gada.

ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē, ZAAO piedāvā vispārēju, gan specifisku informāciju.

 

Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.

 

Par vides izglītības aktivitātēm var sekot līdzi URDA FACEBOOK kontā.