Par ZAAO

SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vīzija - Būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība

Misija - Dalīties ar savu pozitīvo pieredzi

Vērtības – Profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

ZAAO vispārējie stratēģiskie mērķi

 

 

SIA ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Īpašnieku struktūra:

Nosaukums Dalībniekam piederošo daļu skaits
Alojas novada pašvaldība 2.12%
Amatas novada pašvaldība 1.82%
Apes novada pašvaldība 0.02%
Baltinavas novada pašvaldība 0.02%
Balvu novada pašvaldība 0.02%
Beverīnas novada pašvaldība 0.91%
Burtnieku novada pašvaldība 2.28%
Cēsu novada pašvaldība 6.32%
Jaunpiebalgas novada pašvaldība 0.78%
Kocēnu novada pašvaldība 1.85%
Krimuldas novada pašvaldība 0.40%
Limbažu novada pašvaldība 7.07%
Līgatnes novada pašvaldība 1.41%
Mazsalacas novada pašvaldība 1.26%
Nosaukums Dalībniekam piederošo daļu skaits
Naukšēnu novada pašvaldība 0.71%
Pārgaujas novada pašvaldība 7.34%
Priekuļu novada pašvaldība 3.54%
Raunas novada pašvaldība 1.31%
Rugāju novada pašvaldība 0.02%
Rūjienas novada pašvaldība 2.15%
Salacgrīvas novada pašvaldība 3.33%
Saulkrastu novada pašvaldība 0.07%
Smiltenes novada pašvaldība 4.75%
Strenču novada pašvaldība 1.30%
Valkas novada pašvaldība 4.34%
Valmieras pilsētas pašvaldība 43.65%
Vecpiebalgas novada pašvaldība 1.21%
Viļakas novada pašvaldība 0.02%