Par ZAAO

SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vīzija - Būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība

Misija - Dalīties ar savu pozitīvo pieredzi

Vērtības – Profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana. 

ZAAO vispārējie stratēģiskie mērķi

 

 

SIA ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Īpašnieku struktūra:

NosaukumsDalībniekam piederošo daļu skaits
Alojas novada pašvaldība2.12%
Amatas novada pašvaldība1.82%
Apes novada pašvaldība0.02%
Baltinavas novada pašvaldība0.02%
Balvu novada pašvaldība0.02%
Beverīnas novada pašvaldība0.91%
Burtnieku novada pašvaldība2.28%
Cēsu novada pašvaldība6.32%
Jaunpiebalgas novada pašvaldība0.78%
Kocēnu novada pašvaldība1.85%
Krimuldas novada pašvaldība0.40%
Limbažu novada pašvaldība7.07%
Līgatnes novada pašvaldība1.41%
Mazsalacas novada pašvaldība1.26%
NosaukumsDalībniekam piederošo daļu skaits
Naukšēnu novada pašvaldība0.71%
Pārgaujas novada pašvaldība7.34%
Priekuļu novada pašvaldība3.54%
Raunas novada pašvaldība1.31%
Rugāju novada pašvaldība0.02%
Rūjienas novada pašvaldība2.15%
Salacgrīvas novada pašvaldība3.33%
Saulkrastu novada pašvaldība0.07%
Smiltenes novada pašvaldība4.75%
Strenču novada pašvaldība1.30%
Valkas novada pašvaldība4.34%
Valmieras pilsētas pašvaldība43.65%
Vecpiebalgas novada pašvaldība1.21%
Viļakas novada pašvaldība0.02%