English
Privātpersonām
Juridiskām personām
Sabiedrības izglītošana
Poligons "Daibe"
EKO laukums-birojs
Aktualitātes
2014. gada 26. augusts

Infiltrāta attīrīšanas iekārtu pilnveidošana RAAC „Daibe”

SIA „ZAAO” nepārtraukti attīsta atkritumu apsaimniekošanas procesus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) „Daibe”. Šobrīd noslēgts līgums ar SIA „EURECO” par nepieciešamo moduļu piegādi, lai pilnveidotu infiltrāta attīrīšanas iekārtas veiktspēju. Infiltrāts ir visi nokrišņi, kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim un tā savākšana un attīrīšana ir būtiska, lai netiktu piesārņota augsne un gruntsūdeņi.
Lasīt tālāk
2014. gada 26. augusts

Salacgrīvas novada piejūra atbrīvota no atkritumiem

23.augustā, turpinot Baltijas ceļa tradīcijas, Salacgrīvas novada ļaudis rīkoja jūras krasta sakopšanas talku visas piekrastes garumā – no Igaunijas robežas līdz Duntei. Talku organizēja Dzintris Kolāts, piesaitot ap 260 talkotājus. SIA ZAAO no talkas vietas uz poligonu „Daibe“ transportēja ap 3,08 tonnas talkas atkritumu, kas pārsvarā bija dažāda veida dzērienu un ēdienu iepakojums.
Lasīt tālāk
2014. gada 18. augusts

Valkas Mākslas skolā apskatāmas bērnu veidotas gleznas no otrreizējiem materiāliem

No 15. augusta līdz septembra beigām Valkas Mākslas skolā apskatāma izstāde, kas veidota no SIA ZAAO (ZAAO) Vides projekta „Cilvēks vidē” radošajiem darbiem. Izstādē skatāmas gleznas, kuras pirmsskolas vecuma bērni kopā ar pedagogiem izveidojuši no izlietotā iepakojuma materiāliem – kārbām, korķiem, maisiņiem, PET pudelēm, konfekšu papīriem un tmldz.
Lasīt tālāk
2014. gada 22. augusts

ZAAO atbalstīs Salacgrīvas novada talku - Sakopsim savu jūrmalu!

23. augustā, turpinot Baltijas ceļa tradīcijas, Salacgrīvas novada ļaudis rīkos jūras krasta sakopšanas talku visas savas piekrastes garumā – no Igaunijas robežas līdz Duntei. Viens no talkas organizatoriem, Dzintris Kolāts: "Mūsu novads var lepoties ar otru garāko piekrastes joslu Latvijā. Tomēr gribētos būt uzmanīgam ar frāzi „var lepoties”. Dzīvē dažreiz iznāk, ka nemaz tik ļoti nevar lepoties."
Lasīt tālāk
2014. gada 14. augusts

ZAAO sveic sakoptāko īpašumu saimniekus Balvu novadā

16.augustā SIA ZAAO (ZAAO) sveiks savus klientus, divu māju saimniekus Balvu novadā, kuru darbu īpašumu apsaimniekošanā teicami novērtējusi konkursa „Sakoptākais īpašums 2014“ komisija. Kubulu pagasta „Līčupes” un Tilžas pagasta „Ezerlīči” māju saimniekiem ZAAO piešķirs vairākas reizes bezmaksas atkritumu konteineru tukšošanu. Paldies saimniekiem par ieguldīto darbu savu sētu labiekārtošanā un krāšņu stādījumu veidošanā, mudinot arī līdzcilvēkus domāt un rīkoties videi draudzīgi.
Lasīt tālāk
2014. gada 11. augusts

Valmieras pilsētas pašvaldība iestājas pret nelegālu vides piesārņošanu

Rūpējoties par pilsētvides sakārtošanu un mudinot iedzīvotājus pievērsties videi draudzīgai saimniekošanai, vasaras sākumā Valmieras pilsētas pašvaldība pievērsa pastiprinātu uzmanību tiem īpašumiem, kuriem, pretēji pašvaldības saistošajos noteikumos „Par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā” noteiktajam, nebija noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.
Lasīt tālāk
2014. gada 08. augusts

Iedzīvotāji nodot otrreizējai pārstrādei rekordlielu daudzumu videi kaitīgu preču

Lai veicinātu nolietotu elektropreču nodošanu otrreizējai pārstrādei un to nenonākšanu mežos vai citviet, kur tās var radīt apdraudējumu videi un cilvēka veselībai, SIA ZAAO (ZAA0) papildus ikdienā nodrošinātai elektropreču savākšanai no klientu mājvietām un EKO laukumos, jūlijā rīkoja akciju „Sper EKO soli“. Akcijas laikā 18 EKO laukumos ZAAO darbības teritorijā tika aizpildīti vairāk nekā 1000 akcijas kuponi par atnesto elektortehniku, savācot 40 tonnas dažādas nolietotas elektrotehnikas vienības, kas ir aptuveni sešas reizes vairāk kā vidēji vienā mēnesī gada laikā.
Lasīt tālāk

Šķirojot sadzīves atkritumus mēs atgriežam apritē otrreizējās izejvielas, no kurām var ražot jaunas preces. 2013.gadā ZAAO otrreizējai pārstrādei sagatavoja un nodeva

a 1002 tonnas materiāla
a 3388 tonnas materiāla
a 10 300 tonnas materiāla
a 5063 tonnas materiāla

Jautājumi un atbildes Uzdot jautājumu
Ieteikumi un priekšlikumi Izteikt priekšlikumu

Kontakti

SIA “ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

6 42 81250, 2 65 15556, fakss 6 42 81251

zaao@zaao.lv
twitter.com/zaao_lv

Rekvizīti

Reģ.Nr. 44103015509

Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā OKOYLV2X
konts LV27OKOY0005100004639

A/S DNB Banka RIKOLV2X
konts LV64RIKO0002010720780

Nordea Bank Finland Plc NDEALV2X
konts LV93NDEA0000082860255

AS SEB banka UNLALV2X
konts LV70UNLA0050014930995

A/S Swedbanka HABALV22
konts LV41HABA0001408040040

VAS Latvijas Pasts LPNSLV21
konts LV69LPNS0004200196959

Noderīgas saites
LASUA VARAM LPS LDDK
LTRK LLPA
EWWR LPVA ZAAO enerģija


Šobrīd lapu skatās 9 viesi
Izstrādāts : DirectHit