Zviedrijas pedagogi atzinīgi novērtē ZAAO īstenoto vides izglītību

04/10/2018

Septembra beigās Valmierā notika Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības projekts «Skolu tilti». Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp skolām Latvijā un Zviedrijā, tostarp latviešu diasporas izglītības iestādēm, lai to skolotāji iepazītu Latvijas izglītības programmas un izglītības iestāžu ikdienu. Tāpat skolotājiem Latvijā tā bija lieliska iespēja gūt zināšanas par latviešu valodas apguvi citās valstīs un veidot kontaktus pieredzes apmaiņai nākotnē.

Projekta dalībnieki viesojās arī Dabas un tehnoloģiju parkā «URDA», kur SIA "ZAAO" realizē vides izglītības piedāvājumu dažādām interešu grupām.  Zviedru un latviešu diasporas skolotāji atzinīgi novērtēja iespēju bērniem un jauniešiem apgūt vides mācību un papildināt zināšanas dabaszinībās.

Projektu realizē Latviešu valodas aģentūra, Eiropas latviešu apvienība, Valmieras pilsētas pašvaldība un Burtnieku novada pašvaldība.