ZAAO un Cēsu Ekoskolu pārstāvji dalās ar zināšanām

06/2/2018

2.februārī Amatas pamatskolā tikās vēsturiskā Cēsu rajona piecu Ekoskolu pārstāvji, lai mācītos, dalītos pieredzē un domātu par turpmāko sadarbību. Ekoskolu programma veicina skolēnu izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Latvijā šajā programmā ir iesaistītas gandrīz 200 izglītības iestādes.

Pasākumā piedalījās arī SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane, stāstot par vides zinību aktualitātēm, par aprites ekonomiku un cilvēku ietekmi uz klimatu.

ZAAO projekta “Cilvēks vidē” konkursi pielāgoti dažādām vecuma grupām un ir vērsti uz pētniecības procesu, apskatot atkritumu radīšanas apjomu un resursu izmantošanu, to ietekmi uz vidi. Piemēram, šogad skolēniem tiek piedāvāts pētīt tekstilmateriālu sastāvu, radīt jaunas un vēl izmantojamas lietas, nevis izmestu atkritumos. Savukārt Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā.