ZAAO saņem Kultūras ministrijas pateicību

01/3/2019

Trīs gadu garumā SIA "ZAAO" vides iniciatīvā "100 darbi Latvijai" aicināja iedzīvotājus apvienot zināšanas, čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas 100 gadu jubilejai kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā. Mērķis ir sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām kopīgiem spēkiem paveikuši 171 vides darbu. 

Paveikto atzinīgi novērtējusi arī LR Kultūras ministrija, izsakot pateicību par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts simtgades svētku tapšanā.

Vēlreiz liels paldies visiem, kuri atsaucās un kopīgi veidoja vēl krāšņāku Latviju!

Vairāk par paveiktajiem darbiem http://100darbilatvijai.lv/