ZAAO pārstāvēts starptautiskajā vides forumā Uzbekistānā

07/6/2018

No 3. līdz 8. jūnijam Uzbekistānā, Taškentā norisinās starptautiskais vides forums “Sadarbības stiprināšana vides un ilgtspējīgas attīstības jomā Centrālāzijā”. Latvijas delegācijas sastāvā tajā piedalās arī SIA “ZAAO” Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais, kurš forumā dalījās pieredzē par Latvijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un attīstību.

Vides foruma atklāšanā klātesošos uzrunāja visu piecu Centrālāzijas valstu valdību pārstāvji, kā arī Afganistānas un starptautisko organizāciju pārstāvji. Forumā ar uzrunu uzstājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, par Latvijas kompāniju pakalpojumiem un risinājumiem piedalās un sniedz prezentācijas arī Latvijas zaļo tehnoloģiju klastera “Cleantech Latvia” uzņēmēji.

Latvijas delegācijas vizītes laikā Uzbekistānā plānots uzlabot divpusējās sadarbības attiecības starp Latviju un Uzbekistānu vides pārvaldības jautājumos, rezultātā stiprinot turpmāko sadarbību un pieredzes apmaiņu tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, ilgtspējīga ūdeņu pārvaldība u.c. Tiks stiprināta arī institucionālā sadarbībā ar Uzbekistānas Republikas institūcijām vides aizsardzības jautājumos, it īpaši ar Uzbekistānas Ekoloģijas un vides aizsardzības valsts komiteju. Kā arī tiks veicināta Latvijas uzņēmumu pieredzes pārnese uz Uzbekistānu atkritumu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un vides monitoringa jautājumos.