ZAAO pakalpojumi Lielās Talkas norises laikā

08/4/2019

Šogad Lielās Talkas organizatori aicina cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet iet soli tālāk- tos vācot- šķirot.

Atgādinām, ka SIA ''ZAAO'' (ZAAO) kopš 2001.gada ir izveidojis un attīsta atkritumu dalītās vākšanas sistēmu savā darbības reģionā, tādēļ gan Lielās Talkas dienā, gan ikdienā aicinām iedzīvotājus apmeklēt kādu no 20 EKO laukumiem un nodot pārstrādei derīgos materiālus.

EKO laukumos iespējams nodot dažādus šķirotos atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu, kā arī nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu. Laukumos var nodot arī bīstamos atkritumus: luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus. Laukumā pieņem arī auto riepas (bez maksas 4 riepas no vienas privātpersonas gadā, diametrā līdz 140 cm) un lietošanai derīgus apavus.

EKO laukumu darba laiki pieejami uzņēmuma mājas lapā sadaļā EKO laukumi vai tos var noskaidrot zvanot pa tālr.64281250. Lielās Talkas dienā 27.aprīlī atvērti visi EKO laukumi pēc ierastā sestdienu darba laiku grafika.

Aizliegts atkritumu maisus novietot pie slēgtu EKO laukumu vārtiem, par to ir piemērojams administratīvais sods.

Sadzīves atkritumu savākšana no talkošanas vietām notiek pamatojoties ar noslēgtajiem līgumiem ar pašvaldībām, tāpēc aicinām informāciju par talkošanas vietām un savākto atkritumu novietošanas nosacījumiem noskaidrot pašvaldību mājas lapās vai pie katras pašvaldības talkas koordinatoriem.