ZAAO – jauns vadītājs

07/1/2020

Šogad SIA «ZAAO» darbu sācis jauns valdes priekšsēdētājs – uzņēmuma ilggadējo vadītāju Aivaru Sirmo nomainījis līdzšinējais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs GINTS KUKAINIS. Liesma ar viņu tikās vēl pērnā gada nogalē, un jaunais Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs atbildēja uz pāris jautājumiem.

Kāds ir jūsu redzējums uz šo iespaidīgo darba lauku – atkritumu apsaimniekošanu visā Ziemeļvidzemes reģionā? Vai nebaida darba apjomi?

Skaidrs, ka baida. Pie tam zinot, no kāda cilvēka, sava priekšteča, saņemu šo visu lieliski sakārtoto saimniecību (smaida). Jā, es melotu, ja teiktu, ka nebaidos... Tajā pašā laikā tie izaicinājumi, kas patlaban ir gan vietējā, gan politiskā mērogā, ir pietiekami nezināmi. Ir nezināmi valstiskie mērķi, šobrīd tie nav līdz galam apstiprināti. Līdz ar to arī attīstība vai izaicinājumi, kas varētu būt saistīti ar uzņēmuma tālāko darbību, ir jāvērtē. Skaidrs, ka iesāktais virziens un kurss sadarbībā ar uzņēmuma īpašniekiem arī turpinās.

Vai jums būs viegli vai grūti no ekonomiski jaudīga novada, par kādu nenoliedzami uzskatāms Smiltenes novads, vadības pārslēgties uz šo, nedaudz tomēr citādāku sfēru?

Vides jautājumi ir viena no būtiskām sfērām ikvienā pašvaldībā, man tieši ar to ir bijusi iespēja strādāt Smiltenes novadā. Es savulaik biju Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Smiltenes pilsētā, pēc tam Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks saimnieciskos jautājumos un tikai pēc tam – novada domes priekšsēdētājs. Tas bija tieši tas laiks, kad novads atteicās no sava atkritumu apsaimniekotāja, dodot priekšroku ZAAO. Skaidrs, ka tas lēmums toreiz mums bija absolūti pareizs un vietā. Tāda ir bijusi mana vēsturiskā sadarbība ar šo uzņēmumu. Ja atbildu tieši uz jautājumu, kā ir pārnākt no ekonomiski spēcīga novada uz ZAAO, tad domāju, ka es pārnāku uz tikpat spēcīgu nozares uzņēmumu. Līdz ar to man iekšēji ir izaicinājums meklēt iespējas, kā šis uzņēmums varētu virzīties uz priekšu. Jo izaicinājumu, ko mums nosaka Eiropas virzība, ir tik daudz, tik lieli un tik ambiciozi... Mēs zinām izaicinājumus, kurus Eiropa uzliek Latvijai, bet nezinām, kādus izaicinājumus pieņems Latvijas valsts un kādi būs termiņi to realizācijai. Tas ir galvenais jautājums šobrīd uzņēmumam – saprast galamērķi. Jo Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Izsakoties ar to pašu salīdzinājumu, kādu nupat intervijā lietoja mans priekšgājējs šajā amatā Aivars Sirmais, mēs šobrīd redzam rallija finišu, bet neredzam pašu trasi. Mēs nezinām, pa kādu trasi būs jābrauc, vai tā būs kalnaina vai purvaina... Tas ir vissarežģītākais, ienākot šajā sfērā, ka nav dokumentu, kurus būtu iespējams izlasīt, lai zinātu mērķus mūsu sfērā, nozarē. Skaidrs, ka ZAAO jau līdz šim ir daudz paveicis – reģionālā līmenī virziens, kurss ir zināms, taču mums ir jāsagaida valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns nākamajam plānošanas periodam.

Autors: Guntis Vīksna
Datums: 07.01.2020
Izdevums: Liesma
http://news.lv/Liesma/2020/01/07/zaao-jauns-vaditajs