Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji iepazīst “Urdu”

03/8/2018

2.augustā Dabas un tehnoloģiju parkā (DTP) “Urda” viesojās Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji, lai izzinātu vides izglītības piedāvājumu un diskutētu par izstrādātā mācību satura popularizēšanu pašvaldības izglītības iestādēm.

DTP “Urda” vadītāja Dace Lāce viesus iepazīstināja ar 2018./2019. mācību gadā plānotajām vides izglītības aktivitātēm. Šobrīd licencēšanai sagatavota mācību programma, pieejamas telpas eksperimentiem, izveidota dabas taka plaša ieskata gūšanai par zemes, uguns, gaisa un ūdens tematikām. Jauniegūto zināšanu nostiprināšanai skolēniem un studentiem tiek piedāvāta arī ekskursija pa reģionālās atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”, kur iespējams vērot atkritumu šķirošanas, apstrādes, sagatavošanas pārstrādei un apglabāšanas procesus.

““Urda” var lepoties ar piesātinātu vides un dabas izglītības piedāvājumu praktiskai zināšanu apguvei dabā ikvienam interesentam. Parka apmeklējums mācību procesā palīdzēs attīstīt izpratni par dabas likumsakarībām, iepazīstinās ar inženierzinātnēm, kā arī būs saistošs visa vecuma bērniem un jauniešiem,” uzsver Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne.

Līdz jaunā mācību gada sākumam par SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības piedāvājumu tiks informētas arī citas ZAAO darbības reģiona pašvaldības, uzrunājot skolu vadību un mācību pārziņus, metodiskās apvienības, izglītības pārvaldes un citas iesaistītās puses. Pieteikšanās uz apmācībām būs iespējama mājas lapā www.urda.lv, kas šobrīd vēl ir izstrādes stadijā.