Valmieras pašvaldība sadarbībā ar ZAAO organizē rudens lapu akciju

23/9/2019

Lai atbalstītu iedzīvotājus teritoriju uzkopšanā, Valmieras pilsētas pašvaldība no 1.oktobra līdz 15.novembrim izsludina rudens lapu vākšanas akciju. Tā šogad tiek organizēta kā atbalsts tikai grūti kompostējamo rudens lapu savākšanai un nodošanai. Tādēļ ir mainīti akcijas norises noteikumi.

No 1. līdz 31.oktobrim Valmieras pilsētā deklarētie iedzīvotāji, fiziskas personas, kuru mājsaimniecībām noslēgts līgums ar SIA ZAAO (ZAAO) par sadzīves atkritumu izvešanu, Eko laukumā Dzelzceļa ielā 5 bez maksas varēs nodot rudens lapas. Tās var vest jebkāda izmēra maisos, taču lapas no maisiem EKO laukumos būs jāizber. Zāle, dārzeņu atliekas, zari un laksti akcijas ietvaros netiks pieņemti bez maksas, tos visu gadu EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 var nodot saskaņā ar ZAAO noteikto cenrādi.

No 1.oktobra līdz 15.novembrim mājsaimniecības, kuru piegulošajās teritorijās aug ozoli, var pieteikt ar lapām piepildīto 1,1 m3 specializēto maisu bezmaksas izvešanu. Ar mājsaimniecību adresēm, kas ir iekļautas atbalstāmo adrešu sarakstā, iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2 Valmierā, 215.kabinetā. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni 28314534 vai 26428611. Maisiem saturot citu saturu (zāle, dārzeņu atliekas, zari, plastmasas maisi u.c.), bezmaksas izvešana netiks nodrošināta.

Par maisu izsniegšanu un savākšanu mājsaimniecības pārstāvim pašam jāvienojas ar ZAAO, sazinoties pa tālruni 29225862 vai e-pastā pieteikums@zaao.lv.

Pašvaldība bez maksas nodrošinās tikai ar lapām piepildīto 1,1 m3 specializēto maisu izvešanu. Jaunus maisus iespējams saņemt saskaņā ar ZAAO noteikto cenrādi.

Eko laukuma Dzelzceļa ielā 5 darba laiks pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās ir no plkst.9.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00, trešdienās no plkst.10.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.

Lapu un citu zaļo atkritumu dedzināšana Valmieras pilsētā ir aizliegta, jo tās radītie dūmi rada cilvēku veselībai un videi kaitīgu piedūmojumu. Par šī aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta administratīva atbildība. Rudens lapas ne vienmēr pilnā apjomā ir izmantojamas komposta veidošanai. Tādēļ, finansējot rudens lapu akciju, Valmieras pilsētas pašvaldība atbalsta iedzīvotājus īpašumu un tiem piegulošo teritoriju sakopšanā.  

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa
Valmieras pilsētas pašvaldība