“URDA” pulcēs vides projekta dalībniekus

13/5/2019

16.maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības mācību gada noslēguma pasākums. Tiks godināti skolēni un viņu pedagogi no gandrīz 100 mācību iestādēm.

Balvas saņems skolēni, kuri aktīvi piedalījās vides izglītības konkursos – vāca pārstrādei derīgus materiālus, veidoja Skudrai Urdai gudro māju, kā arī pedagogi, kuri izstrādāja mācību metodiskos materiālus.

Pateikties izglītības iestādēm par iesaistīšanos bērnu vides apziņas veidošanā klātienē ieradīsies arī vairāku Ziemeļvidzemes pašvaldību pārstāvji.

 

ZAAO vides izglītības projektu vadītāja Ieva Freimane-Mihailova:

"Šis ir mūsu mācību gada vērienīgākais pasākums, kurā suminām tos, kuri izrāda interesi par vides un dabas jautājumiem, iesaistoties mūsu piedāvātajās aktivitātēs - nodarbībās un konkursos. 
Gan skolēni, gan pedagogi šogad ir bijuši īpaši aktīvi - makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā ir savākti vairāk nekā 200 t makulatūras un apmēram 200 m3 PET pudeļu, kas ceļos uz otrreizējo pārstrādi. Šī akcija nebūtu iedomājama arī bez vecāku un vecvecāku līdzdalības.

Realizējot konkursu "Skudras Urdas gudrā māja" pirmsskolās un skolās, iesaistās visi - pieaugušie un bērni. Caur konkursiem aktualizējas svarīgi jautājumi - resursu taupīšana, lieku atkritumu neradīšana, lietu otrreizēja izmantošana. No izlietotiem iepakojumiem radījuši ikdienā noderīgas lietas, mājas maketus, kas reizē ir kā rotaļlieta, bet reizē - mācību līdzeklis, caur kuru bērni apgūst jautājumus par vidi - par mazgāšanas līdzekļiem, par būvniecības materiāliem.

Svinīgais pasākums ir mūsu iespēja ikvienam pateikt paldies par veiktajiem darbiem šajā mācību gadā. Paldies ikvienam par viņu interesi un iesaisti. Dalība vides izglītības aktivitātēs vairo cilvēka vides apziņu, no kuras izriet saprātīga rīcība, kas pašiem un līdzcilvēkiem rada vidi, kurā ir patīkami dzīvot, strādāt, mācīties. Lielāko paldies visiem saka dabas vide pati, ļaujot mums tajā uzturēties!"

 

Pasākumā, kurš notiks vairāku stundu garumā, tiks organizētas gan radošas darbnīcas, gan dalībnieku sumināšana.

 

Atgādinām, ka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO jau no savas darbības pirmsākumiem realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalībai vides kvalitātes uzlabošanā.

 

KONKURSU LAUREĀTI TIKS PUBLISKOTI PĒC PASĀKUMA.