Tiks īstenots projekts jauniešiem – “Jaunie vides līderi – vides vēstneši”

10/7/2018

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” jau otro gadu pēc kārtas īsteno projektu Vidzemes reģiona vidusskolēniem. Šajā projektā paredzētās aktivitātes tiek plānotas kā turpinājums iepriekšējā sezonā uzsāktajām aktivitātēm projektā “Jaunie vides līderi”, kuru laikā skolēniem tika dota iespēja izzināt vides jautājumus, apgūt prezentācijas un uzstāšanās mākslu, kā arī iemācīties formulēt viedokli un veikt pētījumus.

Šogad tiks turpināts darbs ar jau esošajiem projekta dalībniekiem, lai vides aktivitātēs iesaistītu to skolas biedrus, draugus un radus. Projekta laikā, dažādu lielāku pilsētu svētku ietvaros, tiks īstenoti trīs publiski vides izglītības pasākumi “Vides vēstnesis”. Šo pasākumu laikā notiks nodarbības par trīs tēmām – klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un Atkritumi kā resurss. Projekta laikā notiks arī metodisko materiālu aprobēšana skolu jauniešu grupās, kur jaunajiem vides līderiem būs iespēja līdzdarboties un iesaistīties vides iniciatīvu īstenošanā.

Pirmais publiskais pasākums notiks jau 15.jūlijā, Burtnieku novada pasākumā “Zaļās spēles” un otrais pasākums norisināsies Valmieras pilsētas svētku ietvaros – 28.jūlijā. Trešā pasākuma norises vietu pagaidām paturēsim noslēpumā, bet informēsim jau drīzumā. Šo pasākumu laikā, kā arī pirms un pēc tiem, būs iespēja pieteikties uz projekta ietvaros īstenoto Vasaras skolu, kuras laikā jauniešiem būs iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes par trīs tēmām: "Bioloģiskā daudzveidība", "Klimata pārmaiņas" un "Atkritumi kā resurss", izveidot mācību piedāvājumu  par šīm tēmām saviem vienaudžiem, lai pēc tam jaunajā mācību gadā novadītu nodarbības citiem.

Tiem, kas vēlas piedalīties izaicinājumiem un zaļajām zināšanām bagātajā piedzīvojumā ir jābūt gataviem braukt ekskursijā uz kādu no Latvijā esošajiem atkritumu pārstrādes rūpnīcām, apmeklēt RAAC "Daibe”, doties dienas un nakts pārgājienos, lai saskatītu bioloģisko daudzveidību mums apkārt, kā arī kopā ar dažādiem speciālistiem izzināt klimata pārmaiņu cēloņus, sekas un iespējamos risinājumus.

Jauniešiem vecumā no 14 – 18 gadiem, kas vēlas pieteikties biedrības rīkotajai Vasaras skolai, jāraksta vien pieteikums par savu dalību uz info@daibesic.lv un pretī tiks saņemta pieteikuma anketa, pēc kuras izvērtēšanas tiks apstiprināta dalība projektā.

Sekojat līdzi jaunumiem biedrības “Daibes ilgstpējas centrs” Facebook.com kontā: https://www.facebook.com/daibesic/ un projekta “Jaunie vides līderi” kontā: https://www.facebook.com/jaunievideslideri/.

 

Vairāk informācijas:

Ieva Freimane

E-pasts: info@daibesic.lv

Tālrunis: +37125459399

 

Projektu finansiāli atbalsta:

SIA ZAAO un Latvijas vides aizsardzības fonds