Sadarbība jēgpilnam studiju darbam

12/3/2020

SIA “ZAAO” novērtē iespēju sadarboties ar skolēniem, studentiem un viņu pedagogiem, lai kopīgi rastu risinājumus gan vides izglītības satura pilnveidošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā. Arī mācību iestādes sadarbībā saredz iespēju jēgpilnam studiju darbam.

Apjomīgākais ar jauniešiem kopīgi realizētais projekts ir ilgtspējīga interjera izveide Dabas un tehnoloģiju parkā (DTP) “URDA”, kuru Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas (VDMV) absolventi īstenoja kā savus kvalifikācijas darbus. Ar Pārgaujas novada pašvaldības finansiālu atbalstu, tika realizēti trīs absolventu interjera darbi – izgatavotas vestibila, semināra un darba telpu mēbeles. Interjera autori ir Renāte Taurīte, Marta Ozola un Ainārs Dailide.

Pagājušajā mācību gadā vēl vairāki VDMV audzēkņi sadarbībā ar “URDA” izstrādāja kvalifikācijas darbus, rodot risinājumus telpu interjeram, vides stendiem, norādēm, video palīgmateriāliem ekskursijai.

DTP “URDA” vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “”URDAI” ir svarīgi sadarboties ar izglītības iestādēm, lai realizētu jauniešu idejas un ieceres, domājot arī par ilgtspēju un dabai draudzīgu materiālu izmantošanu. Esam gandarīti, ka ieguldītais darbs ir rezultējies skaistās un ērtās mēbelēs. Sadarbībā ar VDMV esam ieguvuši vairākus vērtīgus darbus, ko ceram īstenot.”

VDMV direktore Inese Mētriņa: “Pagājušajā gadā noslēgtā sadarbības līguma ietvaros bija vienošanās ar DTP “URDA”, ka audzēkņi izstrādās kvalifikācijas darbus interjera dizaina nodaļā,  foto un reklāmas nodaļā. Sadarbība bija ļoti veiksmīga – skolēni brauca uz Daibi, tikās ar “URDA” speciālistiem, veica izpēti. Satikās ar reālu pasūtītāju, kas identificē problēmas un uzstāda prasības. Apsveicami, ka mācību procesu var savienot ar profesionālo darba vidi un nozarē svarīgām lietām. Nākošajā gadā noteikti turpināsim sadarbību, piedalīsimies arī radošajās darbnīcās.”

VDMV interjera dizaina absolvente Marta Ozola veidoja URDA vestibila interjeru: “Grūti noticēt, ka projekts ir realizēts – ir liels gandarījums. Strādājot pie šī projekta bija liela atbildība, jo parasti kvalifikācijas darbi netiek īstenoti dzīvē finansējuma trūkuma dēļ. Darbus caurvija ilgtspējas tēma, kas atspoguļojās materiālu izvēlē. Tika meklēti pēc iespējas ilgtspējīgāki materiāli ar mazāku ietekmi uz vidi. Ir redzami uzlabojumi no mēbeļu ražotāju puses, bet ideja un koncepts ir saglabāti. Šī darba realizācija nostiprināja apziņu, ka man ir potenciāls, es saprotu un varu izdarīt.”

Šobrīd VDMV izstādē “URDA” telpās vienuviet izstādīti 10 kvalifikācijas darbi par tēmām foto dizains, vides norādes, informatīvais stends poligonam, grafiskā identitāte vides izglītības infrastruktūrai u.c. Izstādīto darbu autori: Ginta Ozoliņa, Loreta Šperliņa-Priedīte, Megija Saleniece, Ingeborga Kalniņa, Annija Sniedze, Beatrise Anda Ozoliņa, Marta Ozola, Ainārs Dailide, Renāte Taurīte, Arvita Kļaviņa.

https://youtu.be/r86qlFJHuzY