Rūjienas novadā efektīvāk varēs veikt atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli

15/10/2020

Lai nodrošinātu efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli novadā un izslēgtu situācijas, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, Rūjienas novada pašvaldība uzsāk darbu ar SIA “ZAAO” (ZAAO) izveidoto līgumu tiešsaistes sistēmu LAIPA.

Pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem un policijai tagad pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.

Atgādinām, ka spēkā ir Rūjienas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Rūjienas novadā”, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums ar ZAAO nav noslēgts, tiek izteikts brīdinājums un aicinājums sakārtot līgumsaistības.

ZAAO speciālisti konsultē un līgumu slēgšanu koordinē attālināti pa tālr.64281250 vai e-pastā: zaao@zaao.lv, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.

 

Pašvaldībā ir pieejama infrastruktūra arī dalīti vāktu atkritumu bezmaksas nodošanai, kas šķirotājiem nodrošina vairākus ieguvumus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem joprojām, pat neskatoties uz šī brīža situāciju pārstrādes tirgū, ir bez maksas. Atkritumu šķirošana palīdz taupīt enerģiju un saudzēt dabu, jo iepakojuma materiālu pārstrādei ir nepieciešams mazāk resursu kā ražošanai no jaunām izejvielām.

 

Novadā izvietoti vairāki desmiti konteineri dalītai atkritumu nodošanai. Speciālas uzlīmes uz konteineriem norāda, ka daļa konteineru paredzēti pudeļu, burku stiklam, bet daļa- papīra, polietilēna, PET pudeļu, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojuma un metāla nodošanai. Būtiski, lai konteineri tiktu izmantoti atbilstošam mērķim – iepakojuma nodošanai, nepiesārņojot tos ar kurināmo materiālu, medicīnas atkritumiem, būvmateriāliem, zaļiem atkritumiem.

Rūjienā Ternejas ielā 12 pieejams EKO laukums, tajā bez maksas iespējams nodot dažādus dalīti vāktus atkritumus, tai skaitā pudeļu stiklu, papīru, kartonu, plastmasu, PET pudeles, metālu, kā arī nolietoto sadzīves tehniku un logu stiklu, kuru EKO punktu pudeļu stiklam paredzētajos konteineros mest nav atļauts. Laukumā var nodot arī bīstamos atkritumus: krāsu bundžas, luminiscentās spuldzes, baterijas un akumulatorus. Laukumā pieņem arī auto riepas un lietošanai derīgus apavus, apģērbu un mājas tekstilu. EKO laukumā var nodot arī lielgabarīta, būvniecības un zaļos atkritumus pēc cenrāža. EKO laukums atvērts pirmdienās, otrdienās no plkst.9 līdz 15, ceturtdienās no plkst.12 līdz 19, piektdienās no plkst.11 līdz 18, sestdienās no plkst.10 līdz 14,  trešdienās un svētdienās laukums slēgts.