RAAC "Daibe" uzņēma viesus no Moldovas

03/8/2017

Vakar, 2.augustā, RAAC “Daibe” apmeklēja delegācija no Moldovas. Delegācijas sastāvā bija  21 dažādu organizāciju pārstāvis no Moldovas Ziemeļu reģiona - Zemkopības ministrijas, NVO un uzņēmējiem.

Viesi interesējās par SIA “ZAAO” (ZAAO) izveidoto šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu reģionā, par iedzīvotāju iespējām atbrīvoties no otrreiz izmantojamiem materiāliem, kā arī par to pārstrādes iespējām. RAAC “Daibe” šķirošanas līnijā Moldovas pārstāvji aplūkoja praktisku dalīti vākto atkritumu pāršķirošanu pa veidiem, novērtējot darbinieku iemaņas un darba ātrumu. Atbraucēju interesei izraisīja arī biogāzes iegūšana un elektrības ražošanas iekārtas. ZAAO paveiktais tika novērtēts, atzīstot, ka jāvelta pūles, lai redzēto atstāstītu un nākotnē ieviestu arī Moldovā.

Šī vizīte ir daļa no projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem”, kas tiks īstenots ar VARAM atbalstu, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas līdzfinansējumu. Vizītes laikā no 30. jūlija līdz 3. augustam viesi smelsies zināšanas no Latvijas lauku attīstības veicinātājiem un vēlāk dosies uz Igaunijas Lauku Kopienu parlamentu.