Poligonā “Daibe” izveido 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas

18/10/2015

2015. gada 16.oktobrī CSA poligonā “Daibe” otrreizēji izmantojamo materiālu pāršķirošanas līnijā tika nodota ekspluatācijā 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas. Jaunu darba staciju izveide nodrošinās dalītu vāktu atkritumu pāršķirošanas procesu efektīvāku, vienā šķirošanas procesa ciklā atgūstot lielāku apjomu otrreiz izmantojamo resursu, vienlaicīgi samazinot laika un energoresursu patēriņu uz 1 produkcijas izlaides vienību.

Publiskā iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma ietvaros iekārtas piegādāja un uzstādīja SIA "Jāņarāmis". Iekārtu piegādes un uzstādīšanas kopējās izmaksas sastāda EUR 39893 (bez PVN). 45% no attiecināmām izmaksām tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta projekta CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija (projekta Nr. NOFI/LV06/AK/02/9).

Projekta realizācija turpinās. Projekta noslēgums plānots 2016. gada 25. martā.

Projekts „CSA „Daibe”atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” tiek īstenots, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktuattīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org