Poligona „Daibe” 1.krātuves rekultivācijas būvdarbi norit kā iecerēts

28/5/2014

SIA „Valkas Meliorācija” šobrīd veic cieto sadzīves atkritumu poligona „Daibe” 1. atkritumu krātuves rekultivācijas būvdarbus Pārgaujas novada Stalbes pagastā. Darbu pasūtītājs ir SIA „ZAAO” (ZAAO).

Rekultivācijas darbus paredzēts veikt divās kārtās. Pirmā kārtā notiek atkritumu kalna sastumšana un nolīdzināšana nepieciešamajos nogāžu slīpumos, atkritumu sablietēšana un māla uzklāšana 50 cm biezumā. Šos darbus paredzēts veikt 2 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža, t.i. līdz 7.jūlijam.

Rekultivācijas otrajā kārtā notiks drenāžas uzlikšana virs māla kārtas. Tehniskais projekts paredz šo drenāžas kārtu veidot no ģeosintētiskiem būvmateriāliem. Darbu noslēgumā atkritumu kalns tiks pārklāts ar auglīgo grunti un apsēts ar zālienu.

Atgādinām, ka būvdarbu veicējs izvēlēts ievērojot Publisko iepirkumu likumu - rīkojot atklāto konkursu „CSA poligona „Daibe” 1.krātuves rekultivācijas būvdarbi”, identifikācijas numurs ZAAO 2014/1/l. Līguma summa ir EUR 344311,50+pvn.