Planšete atvieglos darbu Valkas novada pašvaldības policistiem

04/12/2017

Lai nodrošinātu efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli novadā, aktīvi strādājot ar SIA ZAAO (ZAAO) izveidoto tiešsaistes sistēmu LAIPA, Valkas novada pašvaldība lietošanā saņēmusi planšeti, kuru savu pienākumu veikšanai izmantos pašvaldības policijas darbinieki.

Ikdienā, atrodoties ārpus biroja telpām un apsekojot īpašumus, pašvaldības policijas darbiniekiem būs pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.

“Darbu pie atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroles sākām jau 2008.gadā. Toreiz tie bija noslēgti tikai nelielai daļai novada mājsaimniecību. Līdz šodienai situācija ir uzlabojusies, taču darāmā joprojām netrūkst – planšete patiešām atvieglos mūsu ikdienu,” stāsta pašvaldības policijas priekšniece Diāna Jūga.

Atgādinām, ka spēkā ir Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums ar ZAAO nav noslēgts, tiek izteikts brīdinājums un aicinājums sakārtot līgumsaistības.

Gadījumā, ja līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pēc pašvaldības policijas atgādinājuma netiks noslēgts norādītajā termiņā, tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, piemērojot naudas sodu.

Atkritumu apsaimniekošanas līgumu iespējams noslēgt klātienē ZAAO birojā Valmierā, Rīgas ielā 32, kā arī, zvanot pa tālruni 64281250 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu zaao@zaao.lv.