Pašvaldību jaunatnes darbinieki idejas darbam smeļas Daibē

20/2/2018

19. februārī visas dienas garumā Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” notika darbā ar jaunatni iesaistīto darbinieku tikšanās, lai meklētu labākos risinājumus jaunatnes darbam vides kontekstā.

RAAC “Daibe” notikušais pasākums vienviet pulcēja jaunatnes darbiniekus no SIA “ZAAO” (ZAAO) apsaimniekošanas reģiona – no Pārgaujas, Cēsu, Amatas, Valmieras, Rūjienas, Burtnieku, Salacgrīvas, Naukšēnu, Valkas, un Priekuļu pašvaldībām. Tikšanās mērķis – veidot sadarbību vides izglītības jomā starp novadu jaunatnes darba organizatoriem un ZAAO, piesaistot citus partnerus. Dienas gaitā jaunatnes darbinieki guva paplašinātu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību un piedāvātajām iespējām, kā arī savstarpēji iepazinās, īsi prezentējot to, kāds ir darbs ar jaunatni konkrētajā pašvaldībā. Ar lekciju par aprites ekonomiku piedalījās Ziemeļvalstu Ministru padomes pārstāve Maija Kāle, raisot diskusijas un radot pamatu jaunām idejām.

Jaunatnes darbinieki devās ekskursijā pa RAAC “Daibe”, kā arī aplūkoja jaunuzcelto Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” mācību ēku. Kā zināms, DTP “URDA” varēs apmeklēt un savu kompetenču papildināšanai izmantot bērni un jaunieši no dažādu novadu izglītības iestādēm. Tas tiek veidots, lai skolēniem būtu iespēja apgūt dabaszinātnes un tehnoloģijas ieinteresēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdienīgām mācību metodēm, izmantojot DTP infrastruktūras sniegtās iespējas. Taču „URDA” būs pieejama ne tikai skolēniem, studentiem un zinātniekiem, bet ikvienam dabas draugam. DTP tiks atvērts 2018. gada 10. maijā. Mācību ēkas būvniecībai līdzekļus piešķīrusi Izglītības un zinātnes ministrija, bet pasūtītājs ir Pārgaujas novada pašvaldība, cieši sadarbojoties ar SIA “ZAAO”. 

Kopīgā diena noslēdzās ar jaunatnes darbinieku ideju vētru, kuras laikā jaunatnes darbinieki dalījās pieredzē, paveiktajā viņu pārstāvētajos novados, tika iezīmētas iespējamās sadarbības jomas. Vienotais secinājums - lai veiksmīgāk realizētu ieceres, biežāk jātiekas un jākomunicē dažādo novadu jauniešiem un ar jaunatni saistītajiem darbiniekiem.