Notiks Norvēģu finanšu instrumenta atbalsta programmas projekta noslēguma seminārs

15/3/2016

18.martā plkst.13.30 atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” rīko semināru, lai interesentus iepazīstinātu ar infrastruktūras objektu uzlabojumiem un citiem sasniegtajiem rezultātiem, realizējot Norvēģu finanšu instrumenta finansēto projektu „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija”.

Semināra programmas ietvaros tiks sniegts pārskats par projekta mērķiem, realizētajām aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem, kas skar ietekmes uz vidi samazināšanu. Pasākuma dalībnieki aicināti doties ekskursijā pa poligona teritoriju, lai apskatītu jaunās iekārtas darbībā. Notiks arī diskusija par turpmākām projektu iespējām atkritumu apsaimniekošanas attīstīšanai reģionā, pārstrādes veicināšanu un vides izglītības lomu iedzīvotāju līdzatbildības veicināšanai.

Projekts „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” īstenots, izmantojot EUR 153495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību. Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org