Noticis ikgadējais integrētās vadības sistēmas ārējais uzraudzības audits

26/9/2019

26.septembrī SIA ZAAO (ZAAO) notika ikgadējais integrētās vadības sistēmas ārējais uzraudzības audits. Tā laikā secināts, ka ZAAO ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015, kas apliecina kvalitatīvu un videi draudzīgu uzņēmuma darbību.

Audita laikā neatbilstības netika konstatētas. Kā būtisku auditori atzina paveikto un plānoto vides izglītības pasākumu kopumu reģiona sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kas palīdz sasniegt uzņēmuma noteiktos mērķus. Uzteikts arī tas, ka tiek ieviesti pakalpojumi pēc iedzīvotāju iniciatīvas, piemēram, šī gada jaunums - individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām.

Uzziņai: ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība Latvijā, kuras darbībā jau 2002.gadā tika izveidota, ieviesta un joprojām tiek uzturēta integrētās vadības sistēma atbilstoša starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.