Noslēdzies semināru cikls pašvaldību darbinieku izglītošanai par videi draudzīgu saimniekošanu

12/10/2017

Šajā nedēļā, 11.oktobrī, ar pēdējo semināru Apes novada Tautas Namā, noslēdzies biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” īstenotais projekts “Tīra vide teiks PALDIES!”. Projekta laikā pašvaldību darbinieki – izpilddirektori, pārvalžu vadītāji, komunālo un saimniecisko daļu pārstāvji, policijas darbinieki – tika izglītoti par vides aizsardzības jautājumiem, aprites ekonomiku, pašvaldības lomu videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā, kā arī tika sniegtas vadlīnijas efektīvai iedzīvotāju informēšanai par vides jautājumiem.

Projekta uzsākšanas pasākums norisinājās 15.septembrī RAAC “Daibe”, tajā piedalījās vairāk nekā 60 pašvaldību darbinieki no Vidzemes reģiona, kā arī Balviem, Rugājiem un Apes. Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta norisi, aprites ekonomikas principiem, kā arī notika atkritumu šķirošanas meistarklase. Pasākuma otrajā daļā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova un notika diskusija par atkritumu pārstrādes mērķiem un vides izglītības nozīmīgumu šo mērķu sasniegšanā.

Izglītojošie semināri septembrī un oktobrī norisinājās 11 semināri - Valmierā, Smiltenē, Strenčos, Rūjienā, Alojā, Limbažos, Stalbē, Cēsīs, Vecpiebalgā, Balvos un Apē.  Kopā tos apmeklēja 101 pašvaldību darbinieks.

Projekta uzsākšanas pasākumā, pirms dalības semināros, ar testa palīdzību tika pārbaudītas mērķauditorijas zināšanas par aprites ekonomiku, atkritumu šķirošanas iespējām un vides aizsardzības jautājumiem. Pēc semināru apmeklējuma dalībnieku zināšanas tika pārbaudītas vēlreiz, lai projekta īstenotāji varētu novērtēt izmaiņas zināšanu līmenī un, balstoties uz šo informāciju, sagatavotu rokasgrāmatu turpmākai ikdienas lietošanai. Rokasgrāmatā tiek iekļauta tikai praktiska informācija par aprites ekonomikas principiem, pašvaldības lomu un pienākumiem videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas īstenošanā, gudru resursu plānošanu un izmantošanu, atkritumu pārstādes iespējām. Papildus pratiskai informācijai rokasgrāmatā tiek iekļautas vadlīnijas efektīvas vides komunikācijas īstenošanai novados un pagastos. Šo noderīgo materiālu elektroniskā saņems visi projekta dalībnieki un drukātā formātā katra pašvaldība.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ir dibināta 2016.gadā ar mērķi īstenot kvalitatīvas vides izglītības aktivitātes, ar dažādām saistītām iniciatīvām panākt vides ilgtspējīgu uzturēšanu Vidzemē. 2017.gadā biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda un SIA “ZAAO” finansiālu atbalstu īsteno četrus vides izglītības projektus dažādām mērķauditorijām: skolēniem - “Mobilā vides izziņas klase”, “Jaunie vides līderi”, “Vides erudīts”, bet pašvaldību darbiniekiem - “Tīra vide teiks PALDIES!”.