No 1. janvāra izmaiņas poligonu tarifos

07/12/2018

ZAAO informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu izmaiņas poligonos, tai skaitā ZAAO darbības reģionā poligonā “Daibe”, poligonā “Kaudzītes”, poligonā “Getliņi”, kas stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri. Izmaiņas saistītas ar Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām.

Tarifa izmaiņas, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un pašvaldību un ZAAO savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumus, ietekmē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī ZAAO pakalpojumu izmaksas.

Ar maksas izmaiņām klienti var iepazīties maksājuma aprēķinā, ieejot ZAAO elektroniskajā klientu sistēmā caur uzņēmuma mājas lapu. Tie klienti, kuri nelieto elektroniskos resursus un ir izvēlējušies saņemt informāciju pa pastu, līdz decembra beigām to saņems savās pastkastēs kopā ar atkritumu izvešanas grafika kalendāriem un informāciju par veicamajiem maksājumiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, sazināties ar ZAAO Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem, tālr.64281250.