Mediju pārstāvji viesojas ZAAO

15/1/2018

Piektdien, 12.janvārī, SIA ZAAO (ZAAO) birojā Valmierā tikās uzņēmuma darbības reģiona mediju pārstāvji - laikrakstu un TV žurnālisti.  Vizītes laikā žurnālistiem tika prezentēts, kā darbojas izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma 28 novadu pašvaldību - ZAAO īpašnieču teritorijā, diskutēts par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas nozarē Latvijā un uzņēmuma nākotnes iecerēm. Viesi apmeklēja Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”, ZAAO EKO laukumu Valmierā, Beātes ielā 47 un klātienē vēroja pazemes atkritumu konteineru tukšošanu vienā no Valmieras EKO punktiem.

Viesi atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību ar ZAAO, kā arī šādu tikšanos, kas dod iespēju gūt atbildes uz jautājumiem no tiešā informācijas avota - ZAAO darbiniekiem.

ZAAO sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības apziņas maiņa, lai ieviestu jēdzienu „nav atkritumu, ir tikai resursi”, īstenojot Vides izglītības programmu mērķgrupām, kā arī veicot regulāru sabiedrības informēšanu par vides aizsardzības politikas īstenošanu un par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā kopumā.