Latvijas un ārvalstu augstskolas studiju procesā izmantos informāciju par RAAC "Daibe" darbību

04/10/2018

Latvijas Universitāte, kopā ar partneriem no Zviedrijas, Somijas un Sanktpēterburgas universitātēm, izzināja Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" darbību. Augstskolu pārstāvji strādā pie saskaņota studiju satura aprites ekonomikas un resursu efektīvas izmatošanas jautājumos.

Mācībspēki atzina, ka ieguvuši vērtīgu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldes procesiem Latvijā. Savukārt, redzētie tehnoloģiskie procesi RAAC "Daibe" palīdzēs būvēt uz pieredzi balstītu mācību saturu un dot studentiem reālus pētniecisko darbu uzdevumus. Studiju kursu noslēgumā tiks izstrādāti pētnieciskie darbi, kuros iecerēts dot ieteikumus dažādu atkritumu pārstrādes procesu attīstībai.

ZAAO atzinīgi vērtē uzsākto kopdarbu, jo tas sekmē reālu sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, palīdzot sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus.