Kur pēc svētkiem likt nocirsto egli?

03/1/2020

Janvāra sākumā daudziem aktuāls kļūst jautājums, ko darīt ar svētku eglīti.

ZAAO informē, ka savāc atkritumu konteineru laukumos novietotās eglītes. Par eglīšu savākšanu tiek piemērota sadzīves atkritumu savākšanas maksa. Egles nav jācenšas ievietot konteinerā, tās var likt blakus konteineriem. Eglei noteikti jābūt atbrīvotai no svētku rotājumiem. Savāktās egles nonāk Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe", kur tiek šķeldotas, ievietotas kompostā un vēlāk šis materiāls tiek izmantots atkritumu krātuves pārklāšanai.

Aicinām apdomāt arī citus veidus, kā no eglītes atbrīvoties videi draudzīgā veidā, piemēram, varbūt egli ir iespējams atdot kādam, kurš dzīvo ēkā ar malkas apkuri vai interesēties par iespējām nenokaltušu egli nogādāt uz briežu audzētavām, kā arī apjautāties vai kādam kaimiņam egles zari var noderēt dārzā par pārsedzamo materiālu, ja pašam nav piemājas dārza.