Krimuldas novada pašvaldība ieviesusi ZAAO tiešsaistes sistēmu LAIPA

17/3/2017

Lai uzlabotu apkārtējās vides sakopšanu un novērstu nelegālu atkritumu izmešanu dabā, Krimuldas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu ieviest SIA „ZAAO” (ZAAO) izstrādāto tiešsaistes atkritumu apsaimniekošanas sistēmu LAIPA. Tā atvieglos atkritumu apsaimniekošanas kontroli novadā, jo būs pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas kontroli Krimuldas novadā ikdienā veic pašvaldības policijas kārtībnieks Guntis Vizulis. Lai atkritumu apsaimniekošanas sistēmu efektīvāk varētu izmantot ikdienas darbā, ZAAO nodeva Krimuldas novada pašvaldībai lietošanā planšetdatoru ar piekļuvi tiešsaistes sistēmai.

Turpmāk paralēli, veicot ikdienas sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, pašvaldības kārtībnieks apsekos īpašumus, kuros līdz šim nav noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums. Līguma neesamības gadījumā, iedzīvotāji tiek aicināti sakārtot atkritumu apsaimniekošanas līgumsaistības.

Atkritumu apsaimniekošanas līgumu iespējams noslēgt ZAAO birojā Valmierā, Rīgas ielā 32.

 

Informāciju sagatavoja:

Ināra Miškina

"Krimuldas Novada Vēstis"

www.krimulda.lv