Konkursa “ZAAO mēneša jautājums” novembra uzvarētāji

02/12/2016

Konkursā „ZAAO mēneša jautājums” novembra  mēnesī piedalījās 346 dalībnieki no 28 ZAAO darbības reģiona skolām, pareizās atbildes iesniedza 178 skolēni.

Novembra “ZAAO mēneša jautājums” uzvarētāji ir Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskolas 1.klases skolnieks Modris Brīdiņš un Limbažu novada Limbažu sākumskolas 1a. klases skolniece Kristīne Martinsone. Uzvarētājus apbalvosim vides projekta “Cilvēks vidē” noslēguma pasākumā mācību gada izskaņā.

Novembra mēneša jautājumu pareizās atbildes: Cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons „Daibe” darbu uzsāka 2004.gadā; papīru var pārstrādāt 7 reizes; nododot otrreizējai pārstrādei 1 tonnu makulatūras var izglābt 12-14 kokus.

Paldies pedagogiem un skolēniem par atsaucību, vēlam veiksmi arī decembra konkursā! Ar konkursa jautājumiem varat iepazīties ZAAO mājas lapā www.zaao.lv sadaļā „Sabiedrības izglītošana"/ “Mēneša jautājums” - http://zaao.lv/saturs/sabiedribas-izglitosana.

Mēneša jautājums tiek publicēts katra mēneša 1. darba dienā ZAAO mājas lapā sadaļā “Sabiedrības izglītošana”. Skolēni atbildes var iesniegt līdz mēneša 30.datumam. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti līdz nākamā mēneša 5.datumam ZAAO mājas lapā.