Kirgiztānas delegācija izzina atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Ziemeļvidzemē

05/10/2018

4. oktobrī Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe" apmaklēja Kirgizstānas delegācija, kura Latvijā atrodas Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) īstenotā projekta “Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā” ietvaros.

RAAC "Daibe" notiekošie ražošanas procesi tika izrādīti kā Latvijas labās prakses piemērs atkritumu apsaimniekošanas jomā. Viesi izteica atzinību izveidotajai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai un izstrādātajam vides izglītības piedāvājumam.

Delegācija pārstāvēja Kirgizstānas Republikas prezidenta administrāciju, parlamenta administrāciju, premjerministra administrāciju, Finanšu ministriju, Pašvaldību jautājumu valsts aģentūru, Kirgizstānas Pašvaldību savienību, Kirgizstānas Pašvaldības un attīstības politikas institūtu. 

Akcentējot partnerību nozīmi un iesaisti projekta mērķu sasniegšanā, kā arī, lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, vizītes laikā noslēgti līgumi par sadarbību starp trim Latvijas un trim Kirgizstānas pašvaldībām. No Latvijas puses līgumus parakstīja Amatas, Raunas un Pārgaujas novada domju priekšsēdētāji. 

 

*Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta, un tā mērķis ir veicināt labu pārvaldību Kirgizstānā, stiprinot vietējās pārvaldes un Kirgizstānas Pašvaldību savienības kapacitāti.