Izveidots jauns pazemes konteineru laukums Valmierā

04/7/2017

Valmierā, K.Baumaņa ielā 3, daudzdzīvokļu namu pagalmā, iedzīvotājiem lietošanā nodots atkritumu konteineru laukums, kurā izvietoti trīs pazemes konteineri. Konteineru laukuma izbūvi organizēja Valmieras pilsētas pašvaldība, bet SIA “ZAAO” (ZAAO) bez maksas nodrošināja ar pazemes konteineriem.

Konteineru laukumā ir konteiners nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kā arī EKO punkts, kas sastāv no konteineru pāra - viens konteiners ir paredzēts izlietotam iepakojumam (papīram, PET pudelēm, polietilēnam, metālam), savukārt otrs konteiners - stikla pudelēm un burkām. Otrreiz pārstrādājamā iepakojuma konteineru tukšošanu ZAAO veic bez maksas.

Pazemes konteiners aizvieto vairākus metāla konteinerus, aizņem mazāk vietas, jo  konteinera lielākā daļa atrodas zem zemes, kā arī ir vairākas reizes ietilpīgāks. Turklāt tā vēsais mikroklimats samazina nepatīkamu smaku veidošanos. Kā atzīst iedzīvotāji, pazemes konteineru laukumi ir vizuāli pievilcīgāki un ērtāki lietošanai. Novērots, ka minēto konteineru laukumu izbūve rosina māju iedzīvotājus vēl citiem pagalmu labiekārtošanas projektiem.

ZAAO pazemes konteineru uzstādīšanu uzsāka 2008.gadā. Valmierā šobrīd izveidoti jau 11 laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos. Kopumā uzņēmums ir izveidojis 41 pazemes konteineru laukumus savā darbības reģionā.