Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Balvu novadā

26/6/2018

SIA “ZAAO” (ZAAO) informē, ka, pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2018.gada 25.jūnijā sagatavoto vēstuli, ar kuru tā paziņo par jauna atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Pilsētvides serviss”, uzņēmums pārtrauc atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanu Balvu novada teritorijā.

Saskaņā ar vēstulē norādītajiem termiņiem, ZAAO apkalpos klientus Balvu novada pagastos līdz š.g. 30.jūnijam un līdz 22.jūlijam Balvu novada Balvu pilsētā.

Šķiroto atkritumu izvešana tiks nodrošināta līdz 2018. gada 30. jūnijam. ZAAO EKO laukums - birojs Balvos, Ezera ielā 3 strādās līdz 2018. gada 30.jūnijam, pēc tam tas tiks slēgts.

Pēdējā sadzīves atkritumu izvešana un konteineru noņemšana (ja tie ir ZAAO īpašums), notiks:

  • Kubulu, Vīksnas, Balvu pagastos 2.jūlijā,
  • Tilžas, Vectilžas pagastos 3.jūlijā,
  • Krišjāņu, Bērzpils pagastos 4.jūlijā
  • Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema pagastos 5.jūlijā

 

Papildu informācija par pakalpojuma pārtraukšanu Balvu pilsētā būs pieejama uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, kā arī tiks nosūtīta uz klientu e-pastiem pēc 10.jūlija.

Klienti aicināti norādītajos datumos nodrošināt konteineru atrašanos brīvi pieejamā vietā.

Gadījumā, ja ir veikta priekšapmaksa par pakalpojumiem un uz līguma laušanas brīdi ir izveidojusies pārmaksa, naudas atgriešanai lūdzam atsūtīt iesniegumu uz SIA ”ZAAO”, e-pasts: zaao@zaao.lv vai pa pastu uz adresi: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, norādot klienta vārdu, līguma numuru un konta numuru, uz kuru vēlas saņemt pārmaksu.

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu pēc norādītajiem datumiem  varat saņemt Balvu novada pašvaldībā.

ZAAO pateicas klientiem par līdzšinējo sadarbību!